Najważniejsze informacje dotyczące propozycji zmian w Ordynacji Wyborczej, podział mandatów w okręgach, wzory kart do głosowania.

 

 

Przedstawiam w skrócie najważniejsze zmiany wiążące się z programem zmniejszenia liczby posłów i senatorów, oraz ilości posłów w poszczególnych okręgach. Dlaczego nie całość, Tylkom skróty ?..., ponieważ nie chcę by te materiałów przywłaszczyły sobie inne partie jako swoje rozwiązania.

W nawiązaniu do tego tematu zamieściłem mój list do Zgromadzenia Narodowego, wraz z odpowiedzią z 1997r. , z uwagami do wtedy przygotowywanej Konstytucji

Przypuszczam, że w mediach rozpocznie się oburzenie ze strony aktualnie sprawujących władzę, że takie zmiany są niemożliwe i nierealne, że Konstytucję, a co za tym idzie zmianę ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu powinni przygotować Konstytucjonaliści i prawnicy, że to jest mrzonka laika, że to zburzy całą Konstytucję i Ordynację wyborczą itd., itp., a ja pytam dlaczego nikt do tej pory tego nie zrobił.

Zmiany są moim autorskim projektem, czy Polacy tak by widzieli nową Konstytucję i czy byliby gotowi poprzeć ewentualny zryw młodego pokolenia, aby doprowadzić do tych rewolucyjnych zmian?... , niech się sami wypowiedzą póki jest ku temu czas. Te zmiany i tak nie mogą wejść w Zycie w obecnej kadencji Sejmu bo to jest nie możliwe, ponieważ nie zmienia się tak ważnych aktów prawnych z marszu i bez akceptacji narodu, czyli wyborców.

Nowe ugrupowanie polityczne zbudowane od fundamentu z ludzi młodego pokolenia nie zamieszanych w żadne obecne układy polityczne, może śmiało przygotować program wyborczy w którym te zmiany będą przez nich w nowym parlamencie i senacie przeprowadzone w pierwszej kolejności, by tych zmian nie potraktowali tylko jako slogan wyborczy musieliby przed wyborcami złożyć ślubowanie. Jak to prawidłowo zrobić?

Wytypowani przez partię kandydaci do wyborów, musieli by złożyć publiczne ślubowanie przed władzami partii i wyborcami że doprowadzą do zmian Konstytucji ordynacji wyborczych w kształcie jaki zapowiedziały w swym rewolucyjnym programie przedwyborczym. Zgodnie z tą przysięgą, gdy uchwalą te podstawowe zmiany w Sejmie i Senacie, podejmą uchwałę dotyczącą samorozwiązania Sejmu i Senatu, by od razu jak najszybciej przeprowadzić wybory według nowych zasad , czyli wybrać zdecydowanie mniejszy Sejm i Senat by odciążyć finanse Państwa na następne dziesięciolecia.

Ordynacja wyborcza musi umożliwiać wybory bezpośrednie. Aby nie burzyć istniejącego podziału na okręgi wyborcze, wybory te można przeprowadzić w istniejących okręgach z podziałem na tyle mandatów, ilu kandydatów może być wybranych w danym okręgu. Nie będą to klasyczne okręgi jednomandatowe, ale w rzeczywistości założenie jest podobne, a zasadzie takie same, czyli gdy w okręgu wyborczym numer 1 są przewidziane 3 mandaty, na każdy mandat oddajemy głos oddzielnie, czyli w tym okręgu wybieramy 3 posłów, okręg jest jeden lecz 3 miejsca jednomandatowe. Każdy mandat z osobna ma swą listę kandydatów, na którą każdy wyborca oddaje swój głos, a wybrany zostaje ten kandydat, który uzyska największą liczbę głosów. Aby całej procedury wyborczej nie komplikować wybrany zostaje ten kandydat, który uzyska największą ilość głosów, czyli zasada zwykłej większości głosów. Druga tura byłaby przewidziana tylko w przypadkach gdy kandydaci uzyskaliby identyczną liczbę głosów, co w tak dużych okręgach jest prawie niemożliwe. Można by się pokusić o zwiększenie liczby okręgów, by wszystkie okręgi były jednomandatowe, lecz jest to niepotrzebne, a nawet nie wskazane. Decyzje o wyborze posłów zostaną podjęte przez większą liczbę wyborców w każdym okręgu, co wyklucza dziwne przypadki. Wybrani posłowie mają służyć wszystkim w Polsce, a nie konkretnym miejscowościom. W konkretnych miejscowościach mamy samorządowców, którzy reprezentują władzę w terenie i służą bezpośrednio małym lokalnym społecznościom .

 

Wielu polityków, mówiło kiedyś i mówi obecnie o zmianie Konstytucji.

Wielu z nich proponuje kosmetyczne zmiany, które nie zmienią w radykalny sposób istniejącej sytuacji. Większość z nich nie rusza niewygodnych tematów bo im tak dobrze, przecież nie będą podcinać gałęzi na której siedzą i pozbywać się wygodnych foteli i wygórowanych wynagrodzeń z tym związanych.

 

Mamy XXI wiek, w świecie nastąpiła rewolucja technologiczna i teleinformacyjna dotycząca porozumiewania i komunikowania.

Ponieważ przekazywanie informacji w obecnych czasach następuje błyskawicznie, więc kontakt między władzą i społeczeństwem jest na wyciągnięcie ręki. W dobie rozwiniętej infrastruktury elektronicznej nie musi być tylu posłów i senatorów, a co za tym idzie i biur poselskich., w których i tak często nikogo z posłów nie było i często dalej nie ma, a komunikacja elektroniczna zastąpi te biura z powodzeniem.

Skoro więc w 1791 roku, kiedy powstała Konstytucja 3 maja było 204 posłów, to obecnie z powodzeniem wystarczy 133 posłów, w obecnym Sejmie nie ma nawet tylu posłów trwale zaangażowanych w jego bieżące prace. Liczba 133 posłów to 29% z obecnego stanu 460 posłów.

117 posłów wybieranych byłoby w obecnych okręgach, a 16 posłów wybieranych byłoby z listy ogólnopolskiej, co razem daje 133 posłów.

By szybko przeliczyć przypadającą ilość posłów w poszczególnych okręgach, obecną liczbę posłów wystarczy pomnożyć przez 25%, zaś pozostałe 4% (z przyjętych 29% obecnej liczby posłów) to 16 posłów wybieranych w całym kraju z listy ogólnopolskiej. Do tych wyliczeń przygotowałem ilościowy rozkład mandatów w poszczególnych okręgach, oraz wzory kart do głosowania, które są dostępne na tej stronie.

48 senatorów wybieranych byłoby w obecnych okręgach, po 2 mandaty senatorskie na każde województwo, a 16 senatorów wybieranych byłoby z listy ogólnopolskiej.

Trzeba wreszcie kiedyś podjąć taką decyzję, by zrobić pierwszy krok w naprawie finansów państwa, zmniejszą się automatycznie wydatki na Sejm i Senat, oraz biura poselskie, a przecież oprócz posłów i senatorów utrzymujemy jeszcze euro-posłów.

Zmiana Konstytucji umożliwiłaby zmianę w/w ordynacji wyborczej, a co za tym idzie zmniejszenie ilości posłów i senatorów, oraz wybory bezpośrednie, czyli wybory konkretnych osób.

 

A o to jak wyglądałby podział mandatów poselskich i senatorskich po wprowadzeniu zmian w Konstytucji i Ordynacji Wyborczej z zachowaniem aktualnych okręgów wyborczych.

Pod tymi materiałami, krótkie wyjaśnienie, oraz wzory kart do głosowania, dostosowane do w/w zmian.

 

Województwo Dolnośląskie - 9 mandatów.
Okręg wyborczy nr 1 – 3 mandaty.
Okręg wyborczy nr 2 – 2 mandaty.
Okręg wyborczy nr 3 – 4 mandaty.
Województwo Kujawsko-Pomorskie – 6 mandatów.
Okręg wyborczy nr 4 – 3 mandaty.
Okręg wyborczy nr 5 – 3 mandaty.
Województwo Lubelskie – 7 mandatów.
Okręg wyborczy nr 6 – 4 mandaty.
Okręg wyborczy nr 7 – 3 mandaty.
Województwo Lubuskie – 3 mandaty.
Okręg wyborczy nr 8 – 3 mandaty.
Województwo Łódzkie – 8 mandatów.
Okręg wyborczy nr 9 – 3 mandaty.
Okręg wyborczy nr 10 – 2 mandaty.
Okręg wyborczy nr 11 – 3 mandaty.
Województwo Małopolskie – 9 mandatów.
Okręg wyborczy nr 12 – 2 mandaty.
Okręg wyborczy nr 13 – 3 mandaty.
Okręg wyborczy nr 14 – 2 mandaty.
Okręg wyborczy nr 15 – 2 mandaty.
Województwo Mazowieckie – 16 mandatów.
Okręg wyborczy nr 16 - 3 mandaty.
Okręg wyborczy nr 17 – 2 mandaty.
Okręg wyborczy nr 18 – 3 mandaty.
Okręg wyborczy nr 19 – 5 mandatów.
Okręg wyborczy nr 20 – 3 mandaty.
Województwo Opolskie – 3 mandaty.
Okręg wyborczy nr 21 – 3 mandaty.
Województwo Podkarpackie – 7 mandatów.
Okręg wyborczy nr 22 – 3 mandaty.
Okręg wyborczy nr 23 – 4 mandaty.
Województwo Podlaskie – 4 mandaty.
Okręg wyborczy nr 24 – 4 mandaty.
Województwo Pomorskie – 7 mandatów.
Okręg wyborczy nr 25 – 3 mandaty.
Okręg wyborczy nr 26 – 4 mandaty.
Województwo Śląskie – 14 mandatów.
Okręg wyborczy nr 27 – 2 mandaty.
Okręg wyborczy nr 28 – 2 mandaty.
Okręg wyborczy nr 29 – 3 mandaty.
Okręg wyborczy nr 30 - 2 mandaty.
Okręg wyborczy nr 31 – 3 mandaty.
Okręg wyborczy nr 32 – 2 mandaty.
Województwo Świętokrzyskie – 4 mandaty.
Okręg wyborczy nr 33 – 4 mandaty.
Województwo Warmińsko – Mazurskie – 5 mandatów.
Okręg wyborczy nr 34 – 2 mandaty.
Okręg wyborczy nr 35 – 3 mandaty.
Województwo Wielkopolskie – 10 mandatów.
Okręg wyborczy nr 36 – 3 mandaty.
Okręg wyborczy nr 37 – 2 mandaty.
Okręg wyborczy nr 38 – 2 mandaty.
Okręg wyborczy nr 39 – 3 mandaty.
Województwo Zachodnio – Pomorskie -5 mandatów.
Okręg wyborczy nr 40 – 2 mandaty.
Okręg wyborczy nr 41 – 3 mandaty.

W wyniku tego podziału otrzymujemy liczbę 117 posłów, wybieranych z list okręgowych, plus 16 posłów z listy ogólnokrajowej, na których głos zostaje oddany we wszystkich okręgach. Ta 16 to tylu posłów ile województw w kraju, ale bez podziału na konkretne mandaty przypadające na dane województwo. O obsadzie tych miejsc decydowałyby głosy zebrane w skali całego kraju. Wybranymi do Sejmu byliby kandydaci z największą liczbą głosów.

Na tej liście partie i komitety wyborcze mogłyby wystawiać kandydatów ( każda partia, czy komitet swoich 16 kandydatów) . Kandydaci wybierani z listy ogólnopolskiej powinni mieć w dniu wyborów ukończone 30 lat , wykształcenie wyższe i biegłą znajomość dwóch języków obcych w tym języka angielskiego. Jest to bardzo ważna sprawa. Sejm i Senat powinien mieć w swoich szeregach tzw., trzon ludzi wykształconych z doświadczeniem życiowym o nieskazitelnej postawie etyczno-moralnej, cenionych przez całe społeczeństwo, a komu powierzymy taki mandat zaufania zdecydują głosy wszystkich wyborców. Posłowie Ci stanowili by twardy fundament Sejmu, a poza tym reprezentowaliby Polskę w razie potrzeby poza granicami kraju.

 

Do Senatu 48 senatorów, wybieranych po dwóch senatorów w każdym województwie, oraz 16 senatorów z listy ogólnopolskiej na zasadach takich samych jak 16 posłów z takiej listy. Na tej liście partie i komitety wyborcze mogłyby wystawiać kandydatów ( każda partia, czy komitet 16 kandydatów ). Kandydaci powinni mieć w dniu wyborów ukończone 30 lat, wykształcenie wyższe i biegłą znajomość dwóch języków obcych w tym języka angielskiego.

Partie wystawiające swych kandydatów biorą za nich pełną odpowiedzialność. Wszyscy oprócz złożonych oświadczeń o niekaralności dotyczących swej osoby, podlegaliby sprawdzeniu przez służby państwowe do tego powołane ( sprawdzić życiorysy począwszy od miejsca urodzenia, naukę od szkoły podstawowej, aż do ukończenia edukacji, a dalej pracę zawodową , wszystko zaś uzupełnione wywiadem środowiskowym ).

Wybory do Sejmu i Senatu każdej kadencji powinny być ustalone na pierwszą niedzielę czerwca roku w którym przypadają wybory . Powinna być to data stale obowiązująca, na pamiątkę wolnych wyborów z 1989 roku.

 

 

Poniżej przedstawiam wzory kart do głosowania, opracowane według powyższych założeń.

 

 Wszystkie materiały zawarte na tej stronie pochodzą z prywatnej kolekcji autora.
Pierwsza odsłona strony 31 maja 2010 roku.