Czy warto podjąć trud ponownej rejestracji PPGŻiW ???......, odpowiedź tak, lub nie zależy od tego czy znajdą się chętni by podjąć się tego ciężkiego odpowiedzialnego zadania.

Ja udostępniam na tej stronie statut i deklarację ideową tej partii i jestem gotów służyć pomocą.

 

POBIERZ PLIK

 

Statut, deklaracja ideowa, symbole i logo są prawnie chronione.

 

Jest to pełna dokumentacja, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi symboli, motta muzycznego i krótkich opisów wybitnych Polaków , których za wzór do naśladowania wybrała w 1996 roku PPGŻiW.

Najpierw jednak zanim zaczną padać głosy na tak, lub nie proszę zapoznać się ze statutem deklaracją ideową byłej PPGŻiW . Moim zdaniem, w razie ponownej rejestracji w sądzie, statut i deklaracja ideowa nie powinny ulec gruntownym zmianom.

 

Poniżej zamieszczam fragmenty statutu i deklaracji ideowej PPGŻiW, oraz opis symboli i motta muzycznego.

 

Art. 1

Partia Pracy Godnego Życia i Wypoczynku powstała w celu podkreślenia wartości i godności pracy, która stanowi podstawę kształtowania życia rodzinnego i państwowego.

Art. 2

Partia Pracy Godnego Życia i Wypoczynku swój fundament opiera na chrześcijańskich i historycznych korzeniach naszego narodu , stawiając sobie za wzór sławnych i zacnych Polaków: Mikołaja Kopernika, Frycza Modrzewskiego, Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, oraz wielkiego nauczyciela współczesnego świata Ojca Świętego Jana Pawła II, który pracy ludzkiej poświęcił Encyklikę.

Art. 4

PPGŻiW jest partią otwartą dla wszystkich ludzi znających trud wszelkiej ludzkiej pracy, kierujących się chrześcijańskimi zasadami w życiu codziennym oraz należytą postawą etyczno - moralną. Każdy członek PPGŻiW ma służyć wszystkim ludziom ukochanej Ojczyzny Rzeczpospolitej Polski.

Art. 5

Pod pojęciem ludzkiej pracy mieści się wszystko co jest z jakąkolwiek pożyteczna pracą związane. Każdy człowiek przychodząc na świat, idąc przez całe swe życie wy­konując pracę. Pewną część pracy wykonuje już dziecko, pomagając rodzicom. Uczy się ono w ten sposób szacunku do pracy i do drugiego człowieka. Pracę wykonują gospodynie ognisk domowych, rolnicy uprawiający ziemię, górnicy w kopalniach, rzesza nauczycieli, urzędników państwowych, policjantów, wojsko­wych, konstruktorów, naukowców, oraz młodzież zdobywającą wykształcenie. Jednym słowem wszystko, co wymaga wysiłku fizycznego i umysłowego jest związane z pracą.

Art. 6

Partia Pracy Godnego Życia i Wypoczynku stawia sobie ponad wszystko wielki szacunek do Matki - Ziemi i całego otaczającego nas wszechświata. W życiu publicz­nym będzie propagować wszystkie pozytywne wartości służące ochronie środowiska naturalnego ziemi. Od rządzących i całego społeczeństwa będziemy wymagać ich po­szanowania w największym tego słowa znaczeniu.

Art. 8

Wszyscy posłowie i senatorowie wybrani kiedykolwiek z szeregów PPGŻiW zrze­kają się przywileju w postaci immunitetu poselskiego i senatorskiego, z wyjątkiem ochrony dyplomatycznej poza granicami Rzeczpospolitej Polski. Zrzekając się immunitetów Partia Pracy Godnego Życia i Wypoczynku kieruje się zasadą, że: - wobec prawa wszyscy mają być równi, bez jakichkolwiek przywilejów. Biorąc na siebie obowiązki publiczne, czy starając się o stanowisko publiczne, trzeba zdawać sobie sprawę, że ma to być służba dla społeczeństwa, a nie osobista kariera. Kto nie jest pewny samego siebie - to znaczy, że może ulec pokusie malwersacji, lub kradzieży publicznych pieniędzy, albo zhańbi się brakiem tolerancji w stosunku do innych współobywateli. Taka osoba niech nie stara się o jakiekolwiek stanowiska pu­bliczne a tym bardziej w PPGŻiW .

Art. 9

Partia Pracy Godnego Życia i Wypoczynku będzie pilnować aby osoby przekracza­jące prawo Rzeczpospolitej Polski były przykładnie ukarane, bez stosowania jakich­kolwiek przywilejów. Zasada równości - obowiązywać ma również odpowiedzialności. Honor Narodu i Rzeczpospolitej stanowi wspólną wartość i jest wspólnym obowiązkiem wszystkich obywateli.

Art. 10

PPGŻiW w myśl art. 9 statutu będzie czuwać nad przykładnym ukaraniem osób z szeregów Naszej partii naruszających prawo. Członkostwo w PPGŻiW ma być służbą dla Rzeczpospolitej Polski, nie ma w niej miejsca dla chwiejnych, zmieniających poglądy ,jak wiatr zawieje", a tym bardziej dla nieuczciwych.

Art. 11

PPGŻiW wypowiadając się na temat tolerancji w granicach Rzeczpospolitej Polski, będzie również propagować, krzewić i dążyć do tego, by zasada tolerancji obowiązy­wała na całym świecie: w myśl zasady jedności chrześcijańskiej i pojednania wszyst­kich religii świata: tzn. „Religii jest wiele, lecz jeden jest Bóg".

 

 

Partię rozwiązaliśmy 18 września 1997 roku, ponieważ na scenie politycznej Polski powstało kilka partii prawicowych, by się nie przepychać wśród nich , uwierzyliśmy jak inni Polacy w ich programy i zapewnienia, tym bardziej że partie te odwoływały się do wartości, które były podstawą zrywu solidarnościowego wszystkich Polaków w 1980 roku. Szkoda bo straciliśmy na tym wszyscy, z perspektywy minionego czasu był to wielki błąd, który trudno sobie wybaczyć.

 

 

OPIS „LOGO" - CZYLI SYMBOLI

Partii Pracy Godnego Życia i Wypoczynku

 

Wymowa symboli zinterpretowana przy tworzeniu samego symbolu i wartości, którymi kierować będzie się PPGŻiW.

 

  1. Słońce - jest motorem życia na ziemi, niesie radość i nadzieję, w ogromnym stopniu wpływa na nasze samopoczucie, ale i ostrzega, że nieumiejętne korzystanie z daru jakim jest słońce, oraz brak poszanowania dla porządku tego świata - środowiska naturalnego, może być również bardzo niebezpieczne i zgubne dla życia na ziemi.
  2. Para młodych ludzi - dziewczyna i chłopak z bukietem róż uniesionych nad głowami: życie na ziemi, oraz jej ozdobę stanowią ludzie na niej żyjący, oraz kwiaty - przyroda. Uśmiechnięci i radośni pokazują nam, że życie ma być radością jak również wzajemną miłością, (co przypominają czerwone róże). Róże przypominają, że życie na ziemi jest piękne, lecz często usłane jest również kolcami. Kolce można umiejętnie omijać i nie raniąc się nieść radość Ojczyźnie i Światu. Można więc te piękne róże trzymać w ręku nie raniąc się. Życie na ziemi i jego przekazywanie może się spełniać tylko między kobietą i mężczyzną nie w pojedynkę.
  3. Orzeł w koronie - jest symbolem wolności oraz opieki. Ogarnia swymi skrzydłami całą Ojczyznę, wioski i miasta, miejsca pracy i wypoczynku. Orzeł potrafi wzbić się wysoko ku słońcu i nieruchomo zawisnąć nad ziemią czuwając w bezruchu. Przodkowie ukoronowali go złotą koroną. Korona na głowie orła przypomina również, że nie można zapomnieć o korzeniach swych przodków i wierze ojców naszych. Orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko nie pełzają po ziemi. Wolności trzeba więc strzec.
  4. Wieża sanktuarium narodowego - przypomina tak jak orzeł o tradycjach naszego narodu, tu zawsze czuliśmy i czujemy się wolni jak ten orzeł. Tu przychodzimy z radościami i smutkami, tu naród wiele razy powstawał z upadku i nabierał siły do działania. W tym miejscu Ojciec Święty Jan Paweł II przypominał co to jest wolność i aby jej nie utracić trzeba ciągle czuwać. Również mówi nam o tym w swym dziele Frycz Modrzewski: „co zaś do wolności, to prawdziwa wolność nie polega na swawoli czynienia." Ojciec Święty przypomniał nam również o roli pracy o godności człowieka pracy, co powtórzył szczególnie w dekalogu do ukochanej Ojczyzny w 1991 r., oraz wcześniej pisząc encyklikę o ludzkiej pracy.
  5. Domy miast i wsi- przypominają, że wszystkim ludziom, aby założyć rodzinę, oraz aby spokojnie żyć potrzebne jest schronienie, czyli mieszkanie, jak również zieleń i czyste powietrze, miejsce najbliższego wytchnienia, ochłody i spokoju po pracy. Wszystko zaś razem z namiotem, zielenią, jeziorem i rzeką która to łączy kolory narodowej flagi przypomina, że tak jak potrzebna jest praca, potrzebny jest również i wypoczynek, wtedy człowiek jest wesoły uśmiechnięty niosący radość innym idąc wspólnie ręka w rękę przez świat.
  6. Niebieska rzeka - ma łączyć, tale jak Wisła łączy wiele miast i wsi, ostatecznie wpływając do morza. Kolor niebieski to również kolor pokoju. Trzeba więc wiele starań by rzeka była zawsze błękitno-niebieska, oraz przejrzysta. Należy więc chronić środowisko przed zanieczyszczeniami by ta rzeka nie stała się brunatna, za przyczyną niedbalstwa i nie poszanowania przyrody przez człowieka. Ludzie muszą żyć w pokoju i miłości, aby ta rzeka nie stała się rzeką łez i krwi, aby z koloru niebieskiego nie zmieniła się w kolor czerwony, kolor cierpienia i śmierci.
  7. Zielony kolor liter Partii Pracy Godnego Życia i Wypoczynku- jest kolorem nadziei. PPGŻiW ma być więc nadzieją dla wszystkich żyjących w Naszej Ojczyźnie Rzeczpospolitej Polski szansą dla młodego pokolenia Polaków. Statut i deklaracja ideowa PPGŻiW ma być ich drogowskazem, a encyklika Papieża Jana Pawła II „O ludzkiej pracy" ciągłą lekturą by nie zapomnieć po drodze o żadnym człowieku aby żyć w miłości i wzajemnej solidarności.

 

 

Prawo do używania symboli i motta muzycznego PPGŻiW bez zgody najwyższych władz partii jest zabronione. Znaczki, plakietki i druki z symbolem (logo) PPGŻiW mogą być rozpowszechniane i sprzedawane tylko przez PPGŻiW. Każda część składowa nazwy PPGŻiW opisana jest w deklaracji ideowej partii. Szkic - wzór symboli - logo PPGŻiW, oraz statut, deklaracje ideową i opisy przygotował założyciel PPGŻiW Zenon Jasiński. Logo do szkicu - wzoru po korektach namalował Pan Zbigniew Urbanek.

 

 

OPIS MOTTA MUZYCZNEGO

 

Przyjętego przez Partię Pracy Godnego Życia i Wypoczynku za zgodą autorów i wykonawców.
Motto jest integralna częścią statutu i logo Partii.

 

 

Partia Pracy Godnego Życia i Wypoczynku oprócz logo posługiwać się będzie w swej działalności mottem muzycznym. Jako motto muzyczne została wybrana piosenka pt. „Przeżyj to sam" autorów: Grzegorza Stróżniaka i Andrzeja Sobczaka w wykonaniu zespołu „Lombard", oraz ucznia Społecznego Ogniska Muzycznego w Kłobucku Jakuba Kaczmarka z Krzepie.

- Utwór ten swą wymową wskazuje nam, że za sprawy Ojczyzny odpowiedzialni jesteśmy wszyscy, nie można być tylko widzem ważnych spraw Ojczyzny.

- Wiadomo wszystkim, że wiele Partii obrzydziło nam scenę polityczną kraju, ale nie można z tego powodu stać z dala, lecz należy tym bardziej zbudować podstawy lepszego jutra. Musimy to zrobić choćby przyszło nadstawić swoją głowę, oraz trzeba być przygotowanym na rany tak jak nieraz róże mimo, że piękne potrafią zranić.

- Nie wolno nam tak jak mówi piosenka zamieniać serca w nieczuły głaz i uważać, że nas odpowiedzialność za Ojczyznę nie dotyczy.

- Czy nam się podoba, czy nie i tak „ktoś?" krajem będzie rządził, czy będzie rządził dobrze, czy też źle to również zależy od Twego wyboru, nieobecni się nie liczą.

 

Partia Pracy Godnego Życia i Wypoczynku wybierając Piosenkę „Przeżyj to sam" na swe motto kierowała się również ostatnimi słowami piosenki tzn. „milczenia dość" - skoro listy, prośby czy nawet błagania ludzi pracy i bezrobotnych utrudzonych codziennym życiem odbijają się od rządzących jak od ściany bez żadnego echa trzeba zabrać się nam do działania samemu.

 

Akcjami prywatyzacyjnymi uwłaszczają się elity, a społeczeństwo ubożeje, gdy zostaną najgorsze zakłady od sprywatyzowania to tzw. akcje „ochłapy" zaproponuje się społeczeństwu. Podjęliśmy trud stworzenia Partii wszystkich ludzi pracy, czy te marzenia się spełnią zależy od wszystkich do których wyjdziemy ze swym programem ucząc przede wszystkim ekonomii i prawidłowej oceny gospodarki, czy skruszymy serca Polaków, nie wiemy, ale na pocieszenie dla mnie pozostaną słowa Aureliusza:

„Boże daj mi siłę abym zmienił to co zmienić mogę, daj mi pogodę ducha abym godził się z tym czego zmienić nie mogę i mądrość abym odróżnił jedno od drugiego"

Pozostanie również spokojne sumienie, że nie chowaliśmy głowy w piasek, że chcieliśmy coś zmienić.

 

 

Aby uszanować kompozytora i wykonawców , oraz być w zgodzie z prawem zwróciliśmy się o zgodę na wykorzystanie motta muzycznego do tworzonej partii.

Poszukiwaliśmy kontaktu , nie pomógł Zaiks, ale znaleźliśmy i serdecznie podziękowaliśmy, autorowi i wykonawcom utworu „Przeżyj to sam „ .

 

 

 

Wybrane fragmenty, wyjaśniające poszczególne zagadnienia deklaracji ideowej.

-Profesor Zbigniew Brzeziński: „ Doświadczenia międzynarodowe wskazują, że jeśli Rząd jest kompetentny i odpowiedzialny to działalność przedsiębiorstw państwowych nie różni się od działalności przedsiębiorstw prywatnych”.
-Jeśli pracodawco oszukujesz swych pracowników, czy swoich klientów, to nie oczekuj od nich szacunku i uśmiechu.
- Człowiek musi znaleźć czas, przystanąć na chwilę i zastanowić się od czasu do czasu do czasu, kim jest dokąd zmierza...?.
-Trud pracy i wszystko co z nią związane ujął w Encyklice „ O pracy ludzkiej” Ojciec Święty Jan Paweł II.

- Mikołaj Kopernik stał na stanowisku, że spodlenie monety jest przyczyną podrożenia wszystkich rzeczy........, w 1522 r., odczytał swój traktat „ Szacunku do monety”.
-Występował przeciwko feudałom. Nie zgadzał się pogardą przez feudałów ludzi pracy. Był za dobrobytem wszystkich ludzi był uwielbiany przez ludzi biednych, uważali go za swego opiekuna i rzecznika, który przez całe życie służył im pomocą i radą, jako zarządca dóbr , duchowny, lekarz.

-Frycz Modrzewski nie omija żadnego tematu, mówi również o wychowaniu dzieci: „Rodzice mogą przekazać majętność w spadku lecz ‘ cnotę’ zdobywa się w pocie czoła i trudzie”.
„...Jeśli się tedy miało ustanowić różnice w karaniu, to ciężej należy karać tych, co stoją na wyższym stopniu dostojeństwa...”

-Jan Kochanowski potępia egoizm szlachty, często używa wyrazu ‘cnoty’, czyli jako wewnętrznej uczciwości.
„..Cnota skarb wieczny, cnota skarb drogi, tegoż nie wydrze nieprzyjaciel srogi, nie spali ogień, nie zabierze woda...”
„...Polak mądr po szkodzie, lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie, nową przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą i po szkodzie głupi ‘.

 

 

 

Na stronie są też dostępne listy PPGŻiW do władz Rzeczpospolitej Polski.

Moje pobożne życzenia, moje marzenia , jak również wasze marzenia nie spełnią się jeśli nie będzie zaangażowania wszystkich Polaków, zaangażowania podobnego do wyborów w 1989 roku. Sami Polacy muszą sfinansować nową partię, darowiznami mieszczącymi się w ramach obowiązującego prawa, darowiznami udokumentowanymi, inaczej nigdy gruntownych zmian w państwie nie zrobimy.

Należy przywrócić godność każdej pracy, wtedy gospodarka jeszcze bardziej się ożywi.

Miałem nadzieję, podobnie jak pewnie miliony polaków, że po wygranych wyborach do Sejmu, prawica spadkobierczyni wielkiego zrywu solidarnościowego wszystkich polaków , doprowadzi do istotnych zmian w państwie. Nic z tego, sprawdziły się tylko me przewidywania z roku 1996, nie mam się z czego cieszyć bo to smutne, choć prawdziwe.

Sejm:od wielu lat powstaje bardzo dużo „martwych ustaw”, wiele ustaw jest niedopracowanych, powstają ciągle nowe akty prawne za którymi w życiu codziennym nie nadążają nawet doświadczeni prawnicy.

A przecież każda nowa ustawa zanim trafi pod obrady Sejmu, powinna być bardzo dokładnie przeliterowana, czyli skrupulatnie sprawdzona przez biuro prawne Sejmu. Nad ewentualnymi zmianami tych przygotowanych ustaw w trakcie obrad w Sejmie powinni czuwać doświadczeni prawnicy z biura prawnego Sejmu i na bieżąco wyjaśniać, które z proponowanych zmian naruszają kształt i sens całej ustawy.

W ustawach powinno unikać się dwuznacznych sformułowań, w odpowiednich miejscach stawiać przecinki, używać zwrotów dla wszystkich zrozumiałych, nie odsyłać odnośników ustawy do ustaw wstecznych z lat ubiegłych, czy nawet czasem lat bardzo odległych.

A tak naprawdę w Polsce powinno się zrewidować wszystkie istniejące i nadal obowiązujące akty prawne ostatniego stulecia, oraz uporządkować je w logiczny ciąg prawny.

Akty prawne powinny gwarantować obywatelom poczucie stabilności i bezpieczeństwa prawnego w tym gwarancje bezpieczeństwa podatkowego na wiele lat, czyli akty prawne jasne, a nie zawiłe, które utrudniają życie wszystkim prowadzącym różnoraką działalność gospodarczą.

W związku z nadmiarem aktów prawnych, często gubią się w nich sami prawnicy i adwokaci, a w sprawach sądowych wygrywają ci, których reprezentuje adwokat posiłkujący się kruczkami prawnymi, których z braku czasu sądy nawet nie weryfikują. Jeśli adwokat strony przeciwnej nie doszuka się jakiejś sprzeczności z aktualnym aktem prawnym, lub jego odnośnikiem z lat ubiegłych, lub jakąś nowelizacją, sąd daje wiarę, temu adwokatowi. Można zaskarżyć wyrok, jeśli znajdzie się w istniejących aktach prawnych jakąś sprzeczność, lub inny akt prawny nadal obowiązujący.

Dla bezpieczeństwa prawnego obywateli należy więc uporządkować istniejące akty prawne, z wykluczeniem tych które są niedopracowane , lub mogą być różnie interpretowane.

Sejm więc powinien ograniczyć się z tworzeniem bez potrzeby nowych różnorakich aktów prawnych. W dawnych latach Sejm zbierał się parę razy w roku i to tylko wtedy, gdy chodziło o ważne sprawy dla Państwa Polskiego.

Deficyt finansów publicznych: trzeba rozpocząć odważne zmiany we wszystkich instytucjach finansowanych przez Skarb Państwa. O zmianie ilościowym Sejmu i Senatu pisałem, które to zmiany przyniosą ogromne kwoty oszczędności, ale już dawno powinno się to zrobić w całym sektorze instytucji budżetowych. W szczególności należy zrewidować całą kadrę rad nadzorczych, oraz kadrę dyrektorsko- kierowniczą. Należy dokładnie wiedzieć jakie procentowo kwoty pochłaniają z całego budżetu prezesi rad nadzorczych, oraz szeroko pojęta kadra dyrektorsko-kierownicza w stosunku do pozostałych zatrudnionych pracowników, tych co wykonują swe ważne codzienne zadania, ponieważ na sukces każdej instytucji pracują wszyscy w niej zatrudnieni, a nie tylko szefowie. Często wynagrodzenia tej kadry postawionej najwyżej odbiega od wszystkich normalnych norm w państwie prawa, w tym norm przyzwoitości i moralności, a finansowane jest to wszystko z podatków, czyli z budżetu państwa.

Jawnym przykładem jest często narastający konflikt interesów w poszczególnych instytucjach, jeden z przykładów to lekarze i pielęgniarki, czy też kampanie węglowe, a górnicy, ale przykłady można mnożyć. Kłania się tu wcześniej opisywana równowaga pracy użytecznej i pracy niekiedy zbędnej , lub zatrudnienie na wyrost w działach nieprodukcyjnych. To samo dotyczy szefów spółek Skarbu Państwa, NFZ i innych instytucji budżetowych, często osoby te wysycają miliony złotych , których brakuje na inne cele.

O dawna nikt nie podejmuje tego tematu i nic się nie zmienia , a problem narasta, a narasta bardzo niebezpiecznie.

Potrzebne jest zdecydowane zwycięstwo jednej partii, obecne partie już się nie dogadają, przykładów mieliśmy już bardzo dużo, a od 1989 roku minęło już 21 lat.

Trzeba się zdecydować , która partia na to zasługuje , lub zbudować od podstaw na mocnych fundamentach nową partię . Do wyborów parlamentarnych pozostał jeden rok, jeśli chcemy coś w kraju zmienić, trzeba przygotowywać się tylko na wybory do Sejmu, pomijając inne wybory, które odbędą się w międzyczasie.Wszystkie materiały zawarte na tej stronie pochodzą z prywatnej kolekcji autora.
Pierwsza odsłona strony 31 maja 2010 roku.